Opnieuw open op de vertrouwde locatie langs de E313 met ons vernieuwd concept. Reserveer en ontdek

Algemene voorwaarden Resto Service Link 21

artikel 1 – identiteit van de ondernemer

Resto Service Link 21

Welvaartstraat 14-1 bus 3

2200 Herentals

Telefoonnummer: (+32) (0) 14 28 30 40

E-mailadres:  info@link21.be

Website www.link21.be

Ondernemingsnummer: BE 0862.071.959

RPR Antwerpen – afdeling Turnhout

artikel 2 – algemene bepalingen

Koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Link 21 in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website. Aanbod of producten: de online verkoop van bepaalde goederen via de site door de ondernemer op het grondgebied België.

Ondernemer: Resto Service Link 21 , de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de consument aanbiedt.

artikel 3 – toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.       Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

4.       Resto Service Link 21 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. Link 21 draagt op geen enkele wijze de aansprakelijkheid door eventuele onrechtstreekse schade.

artikel 4 – het aanbod

1.       Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel via info@link21.be of telefonisch op (+32) (0)14 28 30 40

artikel 5 – de prijs

1.       de ondernemer heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de webshop aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, stijging van de lonen, sociale lasten, btw-tarief, transportkosten, enz.

2.       alle vermelde prijzen zijn inclusief btw

artikel 6 – de overeenkomst

1.       Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.

2.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Betalingen gebeuren via het gekende en beveiligde betalingsplatform van Europabank.

artikel 7 – betaling

De betaling van de online aankoop gebeurt via het beveiligde betalingsplatform van Europabank. De koper kiest het gewenste betaalmiddel (Bancontact, Maestro, MasterCard, Visa of iDeal) op de beveiligde website van Europabank. Meteen na de betaling ontvangt de koper een bevestiging van de bestelling.

artikel 8 – afhaling

1.       De producten kunnen enkel afgehaald worden, op het afgesproken uur. Levering of verzending is niet mogelijk

artikel 9 – privacy

2.       Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze services (incl. website) gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

3.       Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Bar Brasserie Link21. U dient zich ervan bewust te zijn dat Link21 niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze services geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

4.       Link21 respecteert de privacy van alle personen en organisaties waar wij mee werken en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

5.       Ons gebruik van verzamelde gegevens

6.       Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Link21  of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

7.       Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Link21 of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

8.       Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

9.       Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Link21  of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

10.    Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

11.    Wettelijke basis
Wij verzamelen enkel gegevens indien:

12.    De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking.

13.    Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

14.    De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de verwerkingsverantwoordelijke.

15.    Termijnen
In principe worden uw gegevens bewaard zolang deze nuttig worden geacht in het kader van onze dienstverlening of worden ze verwijderd op uw vraag. Gegevens in het kader van fiscale documenten worden voor minstens 10 jaar bewaard.

16.    Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld of aan derde partijen die ook enkel uw gegevens gebruiken om de dienst te kunnen uitvoeren, daarvoor staan wij garant. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

17.    Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van al onze producten en diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze diensten en producten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

18.    Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. U kan ons hiervoor contacteren via info@link21.be .

19.    Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Ook op onze diverse webshops kan u zelf uw data beheren of uw account verwijderen.

20.    Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

21.    Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

22.    Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Resto Service Link 21

Welvaartstraat 14-1 bus 3

2200 Herentals

Telefoonnummer: (+32) (0) 14 28 30 40

E-mailadres:  info@link21.be